معلومات عن Linear Slim

  • الوصف
  • معلومات عامة
  • تنزيل ملفات

الوصف

The ideal solution for a small footprint in renovation or new

معلومات عامة

  • Compatible avec les receveurs √† carreler grille caniveau et receveurs design grille caniveau
  • Ultra plat
  • D√©bit sup√©rieur √† 33 litres par minute
  • Encollable ou vissable
  • Encombrement horizontal 50 mm
  • Sortie diam√®tre 40 mm
  • Diam√®tre entr√©e rectangulaireabillage

تنزيل ملفات